Page 3 - Opmaak 1
P. 3
3


Inh ou dsopg aveSport in Zaanstad 5

Woord van het bestuur 5

D.T.S. Historie 7

Elite & Belofte 11

Onze TrotS 14

Continental - LSE 15

Amateurs 16

Junioren 17

Nieuwelingen 18

Jeugd 19

M.T.B. 23

Clubrenner van het jaar 2009 25

Clubman van het jaar 2009 27

De TrotS 28

Club van 100 30

Ronde van Noord-Holland 32

D.T.S. Parcours 35

D.T.S. Evenementen 36

D.T.S. Wedstrijdkalender 37
Rectifi catie:

In de “In Memo riam” van onze oud -v oor zi tter Jan Broer se he b ik per abuis
zij n geboortejaar verke erd vermeld . Dit moest niet zi jn 1926 maar 1936.
Sorry, dit was een foutje mijnerzijd s.


Ge rrie Hu lsing

SEIZOENWA AIER - maart 2010,

De redactie he eft het re cht om wi jzig ingen, zoals het verbe teren van spel- en stijlfouten en
lay -out, door te voeren in de aang eleverd e kopij.

Wou ter Spit / Sander Aar denburg / Mike Terpstra / We sley Bakker
   1   2   3   4   5   6   7   8