LID WORDEN

Klik hier voor het aanmeldformulier en print dit uit. U kunt dit volledig ingevulde formulier opsturen naar het adres wat is aangegeven op het formulier, maar u mag het ook inscannen en mailen naar het Secretariaat van Z.W.C. DTS secretariaat@zwc-dts.nl

De contributie voor het lidmaatschap van de Z.W.C. DTS bedragen conform het besluit van de Algemene ledenvergadering van 25 november 2022:

  • Jeugd en Nieuwelingen €. 67,00
  • Junioren en Senioren €. 75,00
  • Niet actief lid/Donateur €. 50,00

Bij het lid worden na 1 augustus van het lopende seizoen, wordt 50% van de bovenstaande contributiebedragen in rekening gebracht.

De contributiebedragen worden jaarlijks via een afgegeven doorlopende automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Bij betalen zonder automatische incasso wordt €. 3,00 extra per persoon in rekening gebracht.

  • Lid word je voor minimaal 1 jaar, de contributie moet vooruit betaald worden.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap dient per 30 november te gebeuren, door de secretaris daarvan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.
  • Bij opzeggingen na deze datum zijn wij helaas genoodzaakt de contributie alsnog in rekening te brengen.