In Memoriam Ben van Raad

In Memoriam

Juli 1941                    Ben van Raad                    Juli 2017

In de jaren ’80 was de hele familie Van Raad bijzonder nauw betrokken bij DTS. Twee zoons, Ivar en Ramon, waren vanaf hun jeugd actief. Ramon is niet doorgegaan en Ivar heeft nog hele mooie jaren gekend. Na een heel zwaar ongeluk, heeft hij een wonderbaarlijk stukje ‘terugkomen’ laten zien.

Vader Ben was altijd, zoals vele ouders, met de jonge Van Raatjes op weg naar de koersen. Ook bij DTS waren zowel Ben als moeder Vera altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. De laatste jaren was Ben erg ziek en grotendeels aangewezen op een rolstoel. Het gezin is de laatste paar jaar werkelijk niets bespaard gebleven. De zwaarst mogelijke tegenslagen is hun ten deel gevallen. Ben werd afhankelijk en zijn ziekte droeg bij tot een isolement. Zijn woning, vrouw en kinderen was wat hem nog restte.

Ben heeft zijn rust gevonden, we hopen dat hij zal mogen rusten in vrede. Onze gedachten en steun gaan uit naar Vera, kinderen en kleinkinderen.

Namens DTS

Gerrie Hulsing

Author: DTS

Share This Post On